Familie of vrienden zien worstelen met grote schulden?

1 op de 6 Nederlanders kampt momenteel met problematische schulden. Dit is een serieus maatschappelijk probleem waarvoor men nog niet direct een oplossing weet te vinden. Veel mensen met schulden doen een beroep op vrienden en/of familie om hen te helpen. Vaak is dit een logische stap die vertrouwd en natuurlijk aanvoelt. Ons advies is echter wel, probeer rationeel te handelen en niet (te) emotioneel.

In veel gevallen zien wij helaas dat het geleende geld niet volstaat om het hele probleem op te lossen. Zorg er voor dat uw lening niet "het nieuwe gat" is waarmee "het oude gat" gevuld gaat worden.

 

De beste hulp die u waarschijnlijk aan uw familielid kan bieden is de inschakeling van professionele hulp. Wanneer u namelijk bereid bent om een groter bedrag te lenen, is het van het grootste belang dat dit geld zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. In plaats van alle rekeningen direct te gaan betalen, kan het zeer de moeite waard zijn om te onderhandelen over een afkoop van de schuld ter finale kwijting. Lees meer...Wat is afkoopbemiddeling en heeft het zin?

Het afkopen van een schuld tegen finale kwijting is iets wat al erg lang bestaat, maar de laatste jaren komt dit steeds vaker voor. Het principe is eigenlijk simpel, u betaald een percentage van de schuld ineens met als voorwaarde dat de schuld door de schuldeiser volledig wordt afgeschreven. U bent dan dus schuldenvrij. 

 

Waarom is dit een reële optie? Dit heeft een aantal oorzaken; om te beginnen heeft de invoering- en het massale gebruik van de WSNP (wet schuldsanering natuurlijke personen) hier erg aan meegeholpen. De praktijk wijst namelijk uit dat veel schuldeisers maar een klein percentage ontvangen van hun vordering wanneer de schuldenaar in de WSNP terecht komt. Daarnaast duurt een WSNP periode (tenminste) 3 jaar en als men al wat ontvangt, dan wordt dit ook nog eens verspreid over die drie jaar. Wanneer de WSNP dus aantoonbaar een realistische optie is voor een schuldenaar, dan is een schikking tegen finale kwijting dus financieel interessant voor een schuldeiser.

 

Een tweede reden is dat er inmiddels een levendige handel bestaat in het kopen- en verkopen van vorderingen. Er zijn een aantal spelers in de markt die zich hierop hebben toegelegd. Wat deze partijen doen is simpelweg vorderingen opkopen tegen een bepaald percentage van de originele waarde. Deze partij betaald de originele schuldeiser en gaat vervolgens zelf aan het werk om een hoger percentage bij de schuldenaar te vorderen. Met name dit soort partijen zijn bereid om omwille van snelheid en/of het risico van een WSNP traject in te gaan op een voorstel tegen finale kwijting.

 

Wij zien dagelijks dossiers voorbij komen waarbij de familie vele duizenden euro's heeft geleend om lopende verplichtingen na te komen. In de meeste gevallen verdampen dit soort bedragen in huur/hypotheek achterstanden en telefoonrekeningen, terwijl die zwaarwegende restschuld hypotheek of oude financiering blijft bestaan. 

 

Wanneer het geleende bedrag anders zou zijn ingezet was het mogelijk geweest om een aantal (grotere) schulden tegen finale kwijting af te kopen en zou de eindoplossing duurzaam en structureel zijn geweest. Met andere woorden; zonde van het geld...Laten we het gezellig houden!

Wij hoeven het u denk ik niet uit te leggen, geld lenen aan bekenden brengt een groot risico met zich mee. Los van alle financiële gevolgen, is het een ideaal recept voor langlopende familievetes en verloren vriendschappen. Wat begint met goed vertrouwen eindigt dan in onmin, ruzie en afscheid.

 

Om dit te voorkomen is het erg belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze ook vast te leggen. Probeer zakelijk en privé in dit kader te scheiden. Een misverstand is snel namelijk snel geboren. 

 

Cortdaed ondersteund u in het vastleggen van de afspraken. Tevens toetsen wij of de gemaakte afspraken haalbaar zijn, zodat de verwachtingen van beiden kanten goed op elkaar zijn afgestemd. 

 

In sommige gevallen is het wenselijk dat de cliënt vrijwillig meewerkt aan een budgetbeheer traject waardoor er zekerheid kan worden geboden aan de geldverstrekker dat de afspraken worden nagekomen. 

 

Tot slot fungeert Cortdaed als zakelijke buffer tussen de privé verhoudingen en bewaken wij het proces zonder emotionele binding.